امیر تابع منش


هنرمند جوانی که در کنار پدر به آموزش هنر ساخت جواهرات سنتی پرداخته و در این زمینه به درجه بالایی از توانایی رسیده است. وی با بیش از 12 سال تجربه کار در این عرصه به درجات بالایی از توانایی هنری رسیده و آثار ارزشمندی را به عرصه هنر عرضه داشته است.